Obre el menú principal

Repositori fàcil

Per a crear un repositori d'Ubuntu la manera més fàcil és ejecutar aquestos dos comandaments en el directori on es troben els arxius deb

 
apt-ftparchive packages . | gzip > Packages.gz
apt-ftparchive sources . | gzip > Sources.gz


Copien al nostre server i afegim al sources.list la ruta:

deb http://nuestrositio/directorio/ ./