Obre el menú principal

Restaurar escriptori

Des de terminal executar aquest comandament

dconf reset -f / 


si no funciona:

   cp -r /etc/skel/.config/xfce* $HOME/.config