Obre el menú principal

TRANSICIONS GRÀFIQUES

Transicions

Nota clasica.png NOTA: Aquest apartat és una adaptació del manual d'OpenShot en castellà. Podeu trobar l'original en: http://www.openshotusers.com/help/1.4/es/ar01s20.htmlLes transicions s'utilitzen per passar gradualment d'un clip a un altre. Hi ha moltes transicions disponibles a OpenShot. És fàcil arrossegar i deixar-les anar en la línia de temps i poden afegir un munt de diversió a un projecte de vídeo.

Pantalla de transicions

Transicioopenshot01.png


Id
Component
Descripció
1
Pestanya de transicions
Aquesta és la pestanya de transicions. Conté una llista de totes les transicions disponibles a OpenShot.
2
Llista de transicions
Aquesta és la llista de transicions. Seleccioneu una transició i arrossegueu i amolli'l en la línia de temps.
3
Eina de Canvi de Mida
Podeu utilitzar l'eina de redimensionar per redimensionar una transició.
4
Una transició en la línia de temps
Una vegada que ha deixat anar una transició en la línia de temps, pot moure i redimensionar com amb qualsevol altre clip. La transició s'encavalca entre les pistes i es barreja entre les dues pistes.


Afegeix una transició

Per afegir una transició, activeu la pestanya de Transicions, i seleccioneu una transició fent clic. Arrossegueu i deixeu anar la transició sobre la línia de temps. S'acomodarà entre les dues pistes.


Moure una transició

Per moure una transició, activeu l'eina de fletxa a la barra d'eines de la línia de temps, i arrossegueu-la a una nova posició.

Redimensionar una transició

Per redimensionar una transició, activeu l'eina de canvi de mida a la barra d'eines de la línia de temps, i arrossegueu l'extrem esquerre o dret a un nou tamany.

Canvi de direcció.

Com que les transicions es barregen entre 2 pistes, és important saber en quina direcció es produeix la barreja. En la transició, hi ha una fletxa que indica la direcció, de dalt a baix o de baix a dalt. En general, la transició hauria d'anar del primer clip al següent segons la seua posició en la línia de temps.

Per canviar la direcció d'una transició, feu clic dret en una transició, i escolliu canvia la direcció.

Transicioopenshot02.png

Propietats de la transició

Igual que un clip, una transició té una finestra de propietats. Per iniciar la finestra de propietats d'una transició o d'una màscara, feu clic dret sobre l'element i seleccioneu Propietats. Per desar els canvis, feu clic a Aplica.

Transicioopenshot03.pngId
Component
Descripció
1
Tipus
Màscara o transició
2
Direcció
La direcció de la transició o la màscara. Amunt produeix una barreja des del clip inferior a clip superior. I Avall barreja des del clip superior cap al clip subjacent.
3
Suavitat
La suavitat de la transició. Com més gran siga el número, major serà la durada, com menor siga el número més breu serà la durada de la transició.
4
Llindar de Màscara
El llindar de la màscara és la quantitat de grisos a utilitzar per a la màscara. Com més gran siga el número, major quantitat de màscara s'aplica; com més petit siga el número, menys s'utilitza. Experimente per trobar el llindar adequat per a una màscara.


Convertir en màscara

Una màscara és molt similar a una transició, llevat que una màscara és estàtica. No canvia gradualment d'un clip al següent. En el seu lloc, es barregen les 2 pistes en un moment predeterminat. Una màscara pot ser utilitzada per a mostrar només una petita secció d'un clip, per mostrar una vora al voltant d'un clip, per bloquejar alguna cosa d'un clip. Per experimentar amb una màscara, simplement convertisca una transició a màscara i veja què passa.

Per convertir una transició a una màscara, feu clic dret en la transició, i escolliu Converteix en màscara.

Crear una nova Transició / Màscara

Les transicions no són més que imatges en escala de gris. Es poden crear en qualsevol programa gràfic. Per afegir una transició o màscara personalitzada, seleccioneu Fitxer -> Importa una nova transició..., i seleccione un arxiu d'imatge PNG en escala de grisos des del seu disc dur. Aquesta imatge es mostrarà a la pestanya Transicions. Aquesta transició s'ubicarà a la carpeta/home/USER/.openshot/.

Eliminar una transició

Per eliminar una transició, feu clic dret en una transició en la línia de temps i seleccione Elimina la transició.

Transició per fosa

En la transició per fosa, de manera progressiva, el primer pla acaba enfosquint-se i el segon surt de la foscor, desapareixent una imatge i sortint-ne una altra.


Transicioopenshot08.png


Amb el programa OpenShot hem d'aplicar un efecte Esvair al primer clip i Aparèixer al segon clip.


Transicioopenshot05.png


Transició per iniciar i finalitzar el projecte

Per a fer un inici i final de projecte senzills amb OpenShot podem aplicar l'efecte Esvair (lent) al primer clip del projecte i Aparèixer (lent) a l'últim clip del projecte.


Transicioopenshot06.png

Primer clip del projecte


Transicioopenshot07.png

Últim clip del projecte

Transició per encadenat

Aquest és el més conegut i emprat efecte de transició. Dues escenes es barregen suaument: la primera escena comença a desaparèixer a poc a poc amb transparència, mentre que la segona escena va apareixent fins que reemplaça completament la primera. El temps de la superposició i per tant la velocitat de l'encadenat pot ser fàcilment ajustat.


Transicioopenshot04.png

Per a aplicar la transició per encadenat has d'afegir la transició Fosa entre dos clips de vídeo que solapen.


Llista de transicions en OpenShot

Lista de transiciones

Tutorial OpenShot