Obre el menú principal
Nota clasica.png Recopilació de Tips realitzada en el canal de Telegram de la Comunitat Edutictac [1].


Cercar en foro oficial

http://bit.ly/forumslliurex

Actualitzar sistema:

  sudo lliurex-upgrade

Llevar l'autologin d'usuari de manera gràfica

  sudo unity-control-center user-accounts

Afegir usuari convidat

  https://goo.gl/wyQzBu

Crear USB d'arranc:

  sudo dd if=ARXIU.ISO of=/dev/sdX

Llistar unitats muntades en el sistema (per saber a quina lletra correspon l'USB):

  sudo fdisk -l

Reparar error initramfs

  fsck -p -f -y /dev/sda1

Comandament executat des d'un live cd amb la unitat desmuntada

Problemes amb Java i Flash?

  sudo apt-get install firefox-esr

Actualitzar Grub (per a detectar Windows per exemple ;):

  sudo update-grub

Restaurar configuració escriptori:

  dconf reset -f /

si no funciona:

  cp -r /etc/skel/.config/xfce* $HOME/.config

Instal·lar impressora pdf:

  sudo apt-get install cups-pdf

Afegir programari de 32bits

  sudo dpkg --add-architecture i386
  sudo apt-get update

Epoptes

Comprueba la version del epoptes

  apt-cache policy epoptes
  apt-cache policy epoptes-client

lo que debes de tener instalado es la version:

epoptes-client:
Instalat: 1:0.5.7-1+lliurex1
Candidat: 1:0.5.7-1+lliurex1

Si no estamos en la version que toca haremos:

  sudo apt-get install —reinstall epoptes=1:0.5.7-1+lliurex1

Reiniciaremos y deberia todo de funcionar, si pese a esto algun cliente se resiste, actualizaremos su certificado:

  sudo epoptes-client -c

Fer funcionar audio en el Server Lliurex 16

Blacklisting snd_hdmi_lpe_audio works. Create file under /etc/modprobe.d with a name like blacklist_snd_hdmi_lpe_audio.conf containing a single line:

  blacklist snd_hdmi_lpe_audio

Reboot, and pulseaudio should be working.


Reparació de pendrives

Així es reparen els pendrives sense necessitat de formatar-los.

Situació: En extraure un pendrive sense tancar els arxius generem una errada en els arxius, la qual no ens deixa borrar. En aquest cas cal reparar el pendrive.

Procediment:

1. Muntem el pendrive, es munta sol.

2. Mirem les unitats muntades

  $ df -h

3. Desmuntem la unitat

  $ sudo umount /dev/sdb

4. Reparem els permisos de la unitat

  $ sudo fsck -r /dev/sdb1 

Ara gaudirem d'un pendrive sense arxius corruptes.