Obre el menú principal

TrobaTIC

Trobada TIC a Conselleria 17 de desembre de 2015

Col·lectius assistents

 • Novadors [1]
 • Edutictac [2]
 • 1entretants [3]
 • Associació de professors de Tecnologia [4]
 • Associació de professors d'Informàtica [5]
 • Grupo Sorolla [6]
 • Professors d’Infantil, Primària i IES amb experiències TIC concretes

Nombre de components de la trobada: 25 persones, 5 persones de conselleria, 20 persones representants de col·lectius específics o amb una trajectòria personal TIC significativa

Programa de la trobada

1. Presentació 16:30 h.

 • Jaume Fullana Mestre (D.G. Política Educativa)
 • Josep Lluís Ribes Ros (Subdirector d’Innovació i Qualitat)
 • Mercé Durà Súbies (Cap Servei d’Innovació i Qualitat)

2. Presentació dels docents 17:00 h.

Es va obrir un torn de paula lliure per tal que tothom es puguera presentar.

3. Dinàmica de grup 17:30 h.

El grup es va dividir en 5 subgrups amb 5 persones per debatre quatre preguntes. Calia triar un portaveu del grup per a exposar les conclusions.

4. Conclusions 18:30 H.

1. Quin equipament consideres necessari per a l’aula i quin considere optatiu? Quina priorització faries?

 • Connexió a internet, wifi i llibertat a la xarxa, que no es filtre tant de contingut
 • Ordinador potent i pissarra digital
 • Que es dote al centre segons les necessitats
 • Obsolescència: cada u s’emporta el seu per tal de cuidar els equips

2. Val la pena estandaritzar les plataformes? Quina funcionalitat li demanaríeu a una plataforma educativa?

 • Mestre a casa: difícil usabilitat, cal millor indexació
 • LliureX, necessitat de crear aplicacions noves que responguen a les necessitats dels docents
 • Repositoris educatius: aprofitar els que ja hi ha, no fer-ne de nou
 • Plataforma que facilitara la comunicació i l’autoaprenentatge
 • Porfoli de per vida, que no es tancara, d’infantil a la universitat, que les empreses puguen veure què han fet els alumnes
 • Drive, Moodle es podrien aprofitar
 • Plataforma per poder col·laborar, per construir junts continguts
 • Mantenir linucentres
 • Creació de material lliure
 • Fomentar grups de treball de creació de materials

3. Què faria falta per a motivar els companys i companyes en el bon ús de les TIC, TAC, TAP?

 • Equip d’experts que fonamente per què s’han de fer les coses d’una determinada manera (Filosofia del Software Lliure) i que expliquen i lideren com gestionar el canvi per avançar
 • Equip d’experts contagiador d’il·lusions
 • Equip de gent que mire què s’està fent als centres, com fan les coses els docents per identificar necessitats i nivells d’aprenentatge
 • Acompanyament dels professors
 • El temps dels docents és un factor denerminant
 • Definir funcions dels coordinadors TIC és un tema important
 • El temps de principi de curs, sense classe és critic per l’organització del centre vers les TIC
 • Treball a distància, en equip, donant facilitats
 • La burocràcia no deixa fer
 • Involucrar les famílies
 • Formació específica basada en les necessitats reals
 • Identitat digital, necessitat de construir aquest aspecte, necessitat de tenir un perfil docent digital a Internet
 • Difusió: donar valor a les tasques que s’estan fent
 • Voluntariat TIC
 • Oferir recursos fets, que ja estan disponibles
 • Disseny d’activitats
 • Possibilitats d’acreditació: capacitació docent de les TIC, itinerari formatiu
 • Validació cada certs anys per tal de saber si ha pujat o ha baixat el nivell del professorat

4. Existeixen els nadius digitals? Quina seria l’estratègia que prendríeu en funció de la vostra resposta?

 • Impulsar els projectes de centre
 • No pot ser que un alumne arribe a la universitat sense tocar un ordinador
 • Formació TIC del professorat a la universitat
 • És necessari educar en les xarxes socials
 • Itinerari de formació TIC dels alumnes necessita un Pla de Transició que els faça pujar la formació de forma gradual
 • Faria falta l’existència de mentors, orientadors, coach TIC que entrenen ràpidament
 • Cal fomentar el pensament computacional: pensament lògic-computacional que puga fer que s’interioritze l’aprenentatge de noves ferramentes de forma progressiva i autònoma

5. Acomiadament 19:30

Algunes idees finals

Principalment, va prendre la paraula Salvador Aznar (@saznar)

 • Es vol millorar la connectivitat dels centres educatius dotant de fibra òptica a tots els centres, executat ja un 25 %
 • Es vol ficar un punt wifi per a cada dos aules
 • Es volen augmentar els tècnics de camp del SAI
 • Es vol definir millor les funcions del coordinador TIC, el qual seria un facilitador, no un tècnic
 • Filtres d’internet: es vol donar l’opció d’accés als mestres a un filtre transparent, però per als alumnes s’han de filtrar els continguts. L’accés a xarxes socials: la Llei de Protecció de Dades establix que han de tenir una edat de 16 anys
 • Mestre a casa: s’està valorant la possibilitat d’oferir un multisite de Wordpress
 • Es va parlar de que tot el que es va demanar a la pregunta 1 era una qüestió de pressuposts. Exemple: Una llicència de Windows per a tots els centres costa 14 milions d’euros.

Idees amb les quals es va tancar l’acte

 • Millorar la formació del professorat
 • Potenciar les bones pràctiques
 • Integrar contingut en un sol porfoli que arreplegue diversos aspectes
 • Dotació de recursos TIC en funció del projecte de centre


Nota de premsa


Educació organitza una trobada de docents innovadors sobre l'ús de les noves tecnologies


Fotografia de la trobada (font)


Jornadas trobatic.JPG