TrobaTIC

De wikimanuals
Jump to navigation Jump to search

Trobada TIC a Conselleria 17 de desembre de 2015

Contingut

Col·lectius assistents

 • Novadors [1]
 • Edutictac [2]
 • 1entretants [3]
 • Associació de professors de Tecnologia [4]
 • Associació de professors d'Informàtica [5]
 • Grupo Sorolla [6]
 • Professors d’Infantil, Primària i IES amb experiències TIC concretes

Nombre de components de la trobada: 25 persones, 5 persones de conselleria, 20 persones representants de col·lectius específics o amb una trajectòria personal TIC significativa

Programa de la trobada

1. Presentació 16:30 h.

 • Jaume Fullana Mestre (D.G. Política Educativa)
 • Josep Lluís Ribes Ros (Subdirector d’Innovació i Qualitat)
 • Mercé Durà Súbies (Cap Servei d’Innovació i Qualitat)

2. Presentació dels docents 17:00 h.

Es va obrir un torn de paula lliure per tal que tothom es puguera presentar.

3. Dinàmica de grup 17:30 h.

El grup es va dividir en 5 subgrups amb 5 persones per debatre quatre preguntes. Calia triar un portaveu del grup per a exposar les conclusions.

4. Conclusions 18:30 H.

1. Quin equipament consideres necessari per a l’aula i quin considere optatiu? Quina priorització faries?

 • Connexió a internet, wifi i llibertat a la xarxa, que no es filtre tant de contingut
 • Ordinador potent i pissarra digital
 • Que es dote al centre segons les necessitats
 • Obsolescència: cada u s’emporta el seu per tal de cuidar els equips

2. Val la pena estandaritzar les plataformes? Quina funcionalitat li demanaríeu a una plataforma educativa?

 • Mestre a casa: difícil usabilitat, cal millor indexació
 • LliureX, necessitat de crear aplicacions noves que responguen a les necessitats dels docents
 • Repositoris educatius: aprofitar els que ja hi ha, no fer-ne de nou
 • Plataforma que facilitara la comunicació i l’autoaprenentatge
 • Porfoli de per vida, que no es tancara, d’infantil a la universitat, que les empreses puguen veure què han fet els alumnes
 • Drive, Moodle es podrien aprofitar
 • Plataforma per poder col·laborar, per construir junts continguts
 • Mantenir linucentres
 • Creació de material lliure
 • Fomentar grups de treball de creació de materials

3. Què faria falta per a motivar els companys i companyes en el bon ús de les TIC, TAC, TAP?

 • Equip d’experts que fonamente per què s’han de fer les coses d’una determinada manera (Filosofia del Software Lliure) i que expliquen i lideren com gestionar el canvi per avançar
 • Equip d’experts contagiador d’il·lusions
 • Equip de gent que mire què s’està fent als centres, com fan les coses els docents per identificar necessitats i nivells d’aprenentatge
 • Acompanyament dels professors
 • El temps dels docents és un factor denerminant
 • Definir funcions dels coordinadors TIC és un tema important
 • El temps de principi de curs, sense classe és critic per l’organització del centre vers les TIC
 • Treball a distància, en equip, donant facilitats
 • La burocràcia no deixa fer
 • Involucrar les famílies
 • Formació específica basada en les necessitats reals
 • Identitat digital, necessitat de construir aquest aspecte, necessitat de tenir un perfil docent digital a Internet
 • Difusió: donar valor a les tasques que s’estan fent
 • Voluntariat TIC
 • Oferir recursos fets, que ja estan disponibles
 • Disseny d’activitats
 • Possibilitats d’acreditació: capacitació docent de les TIC, itinerari formatiu
 • Validació cada certs anys per tal de saber si ha pujat o ha baixat el nivell del professorat

4. Existeixen els nadius digitals? Quina seria l’estratègia que prendríeu en funció de la vostra resposta?

 • Impulsar els projectes de centre
 • No pot ser que un alumne arribe a la universitat sense tocar un ordinador
 • Formació TIC del professorat a la universitat
 • És necessari educar en les xarxes socials
 • Itinerari de formació TIC dels alumnes necessita un Pla de Transició que els faça pujar la formació de forma gradual
 • Faria falta l’existència de mentors, orientadors, coach TIC que entrenen ràpidament
 • Cal fomentar el pensament computacional: pensament lògic-computacional que puga fer que s’interioritze l’aprenentatge de noves ferramentes de forma progressiva i autònoma

5. Acomiadament 19:30

Algunes idees finals

Principalment, va prendre la paraula Salvador Aznar (@saznar)

 • Es vol millorar la connectivitat dels centres educatius dotant de fibra òptica a tots els centres, executat ja un 25 %
 • Es vol ficar un punt wifi per a cada dos aules
 • Es volen augmentar els tècnics de camp del SAI
 • Es vol definir millor les funcions del coordinador TIC, el qual seria un facilitador, no un tècnic
 • Filtres d’internet: es vol donar l’opció d’accés als mestres a un filtre transparent, però per als alumnes s’han de filtrar els continguts. L’accés a xarxes socials: la Llei de Protecció de Dades establix que han de tenir una edat de 16 anys
 • Mestre a casa: s’està valorant la possibilitat d’oferir un multisite de Wordpress
 • Es va parlar de que tot el que es va demanar a la pregunta 1 era una qüestió de pressuposts. Exemple: Una llicència de Windows per a tots els centres costa 14 milions d’euros.

Idees amb les quals es va tancar l’acte

 • Millorar la formació del professorat
 • Potenciar les bones pràctiques
 • Integrar contingut en un sol porfoli que arreplegue diversos aspectes
 • Dotació de recursos TIC en funció del projecte de centre


Nota de premsa

Fotografia de la trobada (font)