Obre el menú principal

Wiki TranslationIdiomes:valenciàEnglishcastellano


Aquest document és una adaptació del test en anglés que trobareu a En:Wiki Translation

La traducció del wiki pot ser una bona forma d’ajudar al desenrotllament del projecte. El wiki guarda molta informació i continguts importants d’ajuda. Com que moltes voltes els textos en els que ens basem no estàn en valencià podem aprofitar per a posar-los en el idioma original i traduïr-lo si ho considerem necessari.


Al contrari que la Wikipedia, no tenim intenció d’arreplegar una ingent quantitat d’informació en el wiki. Wikipedia va decidir que la millor manera de construir la seua enciclopèdia era dividir a les comunitats per idiomes, i fer-los funcionar com a projectes absolutament separats. En el nostre cas la situació és completament diferent. El wiki no és el projecte. La traducció de les pàgines deu de ser un exercici en què la comunitat guanye en cohesió, ajudant a cada un a entendre als altres i, en ultima instància, ser una ajuda.


Amb açò en ment, no hem desenrotllat exactament la mateixa tecnologia 'wiki' per a donar suport a les traduccions. Volem que la gent que no parle valencià s’assenta ben acollida i tinga tota la informació que necessite, però també volem que la comunitat siga un tot, que romanga unida i que reba tot el focus d’atenció.


Procés de traducció del wiki


La traducció del wiki s’està fent '"ad-hoc"', és a dir, d’una forma específicament pensada per al nostre cas particular.
Crear una pàgina nova seguint estes instruccions: si la barra de ferramentes d’idiomes no apareix en la part inferior, llavors cal editar la pàgina (hi ha una pestanya "editar" dalt a la dreta) i afegir el text següent:

{{Languages|Page_name}}


Quan ja estàs en "mode edició", còpia tot el text de la pàgina al portapapers.


Seguix l’enllaç roig per a crear la nova pàgina wiki traduida. Apega el contingut del portapapers i comença a traduir-ho. El títol de la nova pàgina hauria de tindre un prefix d’idioma.

Instruccions per a la plantilla "Languages"


Esta és una plantilla que enumera tots els idiomes disponibles. Està basada en parser functions de mediawiki i el codi d’idioma ISO 639-1.

Breu indicació


Tots els noms de pàgines estan en català. Totes les pàgines traduïdes necessiten tindre un codi d’idioma com a prefix, seguit de dos punts (:) i el nom en català de la pàgina.

La següent expressió ha d’incloure’s en totes les pàgines:

{{Languages|Nom_de_la_pàgina}}

Si fas clic en un enllaç roig d'idioma, s’obrirà automàticament una pàgina nova amb el prefix i el nom de la pàgina correctes. Llavors, còpies el text original de la pàgina i ho traduïxes. Sempre al final de cal posar:

{{Languages|Nom_de_la_pàgina}}


Açò genera automàticament un menú d’idioma que consistix en enllaços a la pàgina original (en català) i a totes les que estiguen ja traduïdes. Els enllaços estan escrits en l’idioma respectiu: alemany, espanyol, francés...