Obre el menú principal

Wiki de proves PacoIdiomes:valenciàcastellanoEnglish

Navegant per Internet a la recerca de fitxers flash (swf)' per descarregar-los i poder-los emprar després offline; poden produirse varies situacions:

- Que es puguen baixar directament amb Anomena i guarda.png

- Que el fitxer estiga inserit en una PÀGINA HTML , i que al guardar-lo al nostre disc dur, junt a la pàgina es crea una carpeta i diverses subcarpetes dins d'alguna de les quals; s'hi troba el fitxer swf que podem copiar i guardar.

- Que es puguen baixar amb el navegador Firefox seguint el següent procediment: