Obre el menú principal

Introducció

En aquest artícle explicarem com xifrar arxius o carpetes. També explicarem com xifrar un email i com desxifrar-lo.


1. Xifrar arxius o carpetes

Xifrar arxius no és més que traduir aquests a un nou llenguatge però sense revelar les claus per a interpretar els mateixos.

Per tal de xifrar els missatges caldrà generar una clau privada i una clau pública.

La idea és que una vegada generada la clau ja podrem xifrar els arxius amb el botó dret del ratolí > xifrar o mitjançant la cònsola.

Per tal d'enviar arxius cal generar les claus públiques i privades.


Per tal de generar-la seguirem aquests passos:


1.1. Generem les claus
$ gpg --gen-key


1.2. Per veure les nostres claus públiques
$ gpg --list-public-keys


1.3. Per exportar una clau pública d'un arxiu
$ gpg --export -a "Nom de l'usuari" > publica.key


1.4. Exportar una clau privada
$ gpg --export-secret-key -a "Nombre Usuario" > privada.key


1.5. Importar una clau pública
$ gpg --import publica.key


1.6. Importar una clau privada
$ gpg --allow-secret-key-import --import privada.key


1.7. Borrar una clau pública
$ gpg --delete-key "Nom d'usuari"


1.8. Borrar una clau privada
$ gpg --delete-secret-key "Nom Usuari"


1.9. Llistar les petjades de les claus
$ gpg --fingerprint


1.10 Codificar arxius
$ gpg -e nom_arxiu2. Signar correus

Pendent

3. Xifrar correus

Pendent

4. Per saber-ne més

Pendent

5. Baixat el programari


Pendent