Obre el menú principal

Introducció

En aquest artícle explicarem com xifrar arxius o carpetes. També explicarem com xifrar un e-mail i com desxifrar-lo.


Xifrar arxius o carpetes

Xifrar arxius no és més que traduir aquests a un nou llenguatge però sense revelar les claus per a interpretar els mateixos.

Per tal de xifrar els missatges caldrà generar una clau privada i una clau pública.

La idea és que una vegada generada la clau ja podrem xifrar els arxius amb el botó dret del ratolí > xifrar o mitjançant la cònsola.

Per tal d'enviar arxius cal generar les claus públiques i privades.


Per tal de generar-la seguirem aquests passos:


Generem les claus
$ gpg --gen-key


Per veure les nostres claus públiques
$ gpg --list-public-keys


Per exportar una clau pública d'un arxiu
$ gpg --export -a "Nom de l'usuari" > publica.key


Exportar una clau privada
$ gpg --export-secret-key -a "Nombre Usuario" > privada.key


Importar una clau pública
$ gpg --import publica.key


Importar una clau privada
$ gpg --allow-secret-key-import --import privada.key


Borrar una clau pública
$ gpg --delete-key "Nom d'usuari"


Borrar una clau privada
$ gpg --delete-secret-key "Nom Usuari"


Llistar les petjades de les claus
$ gpg --fingerprint


Codificar arxius
$ gpg -e nom_arxiu


Font: Tribulinux

Signar correus

Pendent

Xifrar correus

Pendent

Per saber-ne més

Pendent

Baixat el programari


Pendent